Rūpinkis savimi šiandien - nelauk rytojaus!

Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Muziejaus g. 5,
LT-60122, Raseiniai
tel. (8 428) 70 723
įm.k. 303212456
Paieška
Renginių ir minėtinų dienų kalendorius
<< balandis, 2019 >>
PATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

2011 m. rugpjūčio 31 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-822. „Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 110-5214);
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=405743

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=246534

2009 m. vasario 6 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-62 „Dėl savivaldybėms skirtos visuomenės sveikatos stebėsenos atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“;

https://e-tar.lt/acc/legalAct.html?documentId=TAR.D5518738BC7F&lang=lt

2007 m. rugpjūčio 1d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-630 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“;
https://www.e-tar.lt/acc/legalAct.html?documentId=TAR.4BD78B40BE45

2006 m. kovo 17 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-494 „Dėl Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos patvirtinimo“; 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=272725

2016 m. liepos 21 d LR sveikatos apsaugos ministro ir LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-966/V-672„Dėl Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“;
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b62947204fcc11e6b72ff16034f7f796

2004 m. gruodžio 6 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-860 „Dėl Mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai tobulinimo kursų organizavimo ir išduodamų pažymėjimų pripažinimo taisyklių patvirtinimo“;
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.90D2505931C5

2004 m. lapkričio 26 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-837 "Dėl Visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo";
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A26B3496BB1

2003 m. rugpjūčio 19 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-500 „Dėl Valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų tvirtinimo“;
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.39A1E50E4331/LhYFjpZWIa

2003 m. rugpjūčio 11 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo";
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1B7239FBDAB7/cQRaioeyUn

2002 m. gruodžio 24 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 674 „Dėl Visuomenės sveikatos sričių stebėsenų (monitoringų) ir jų vykdytojų sąrašo tvirtinimo";
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=204746

2008 m. sausio 28 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo"

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.351F4F67AE12/kvcZCbxmEk

2011 m. lapkričio 11 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C/SRQIpgLVoH

2003 m. rugpjūčio 19 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymasNr. V-500 „Dėl valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų tvirtinimo“;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.39A1E50E4331

2016 m. vasario 9 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymasNr. V-213 „Dėl psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos veiksmų plano 2016–2020 metams patvirtinimo“;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d690c350d58b11e583a295d9366c7ab3

 

2011 m. sausio 3 d. LRsocialinės apsaugos ir darbo ministroįsakymas Nr. A1-2 „Dėl nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2011–2015 metų programos patvirtinimo“;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D8233F6C4E9/AmuYstYRLa

2016 m. kovo 10 d. LR socialinės apsaugos ir darbo ministroįsakymasNr. A1-132„Dėl vaiko gerovės 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/990f7650e6b311e5ba46c884bbd2b4fd/vyHLAtoCfa

2014 m. rugsėjo 22 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymasNr. V-979 „Dėl širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7f78b12047e011e483c6e89f9dba57fd/toOCnxynXm

 

 

Kokiais informacijos šaltiniais daugiausia naudojatės, gilindami savo žinias apie sveikatą?

Klausau radijo, žiūriu televizijos sveikatos laidas
Skaitau laikraščius, žurnalus ir kitus periodinius leidinius, brošiūras, atmintines, straipsnius sveikatos tematika
Naudojuosi gydytojų ir kitų sveikatos priežiūros darbuotojų konsultacijomis, patarimais
Naršau interneto svetaines, kuriose skelbiama informacija sveikatos klausimais
Sveikatos informacija nesidomiu
Daugiau informacijos